معنی و ترجمه کلمه wander به فارسی wander یعنی چه

wander


سرگردان بودن ،سرگردان بودن ،اواره بودن ،منحرف شدن
علوم مهندسى : سرگردان شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها