معنی و ترجمه کلمه wane به فارسی wane یعنی چه

wane


جنگ ،دشمن ،نزاع ،رو بکاهش گذاشتن ،نقصان يافتن ،کم شدن ،افول ،کم و کاستى ،وارفتن ،به اخر رسيدن
علوم مهندسى : کاهش يافتن
علوم نظامى : خط خيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها