معنی و ترجمه کلمه waney به فارسی waney یعنی چه

waney


)wany(رو بزوال ،کاهش يافته ،رو بنقصان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها