معنی و ترجمه کلمه wants به فارسی wants یعنی چه

wants


خواسته ها
بازرگانى : تمايلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها