معنی و ترجمه کلمه wany به فارسی wany یعنی چه

wany


)waney(رو بزوال ،کاهش يافته ،رو بنقصان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها