معنی و ترجمه کلمه war cry به فارسی war cry یعنی چه

war cry


عربده نبرد،فرياد جنگى ،رجز خوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها