معنی و ترجمه کلمه war game به فارسی war game یعنی چه

war game


اجراى بازى جنگ ،جنگ ازمون ،مانورنظامى ،عمليات جنگى اموزشى
علوم نظامى : بازى جنگ کردن
علوم دريايى : بازى جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها