معنی و ترجمه کلمه war horse به فارسی war horse یعنی چه

war horse


اسب جنگى ،افسر ياسرباز دامپزشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها