معنی و ترجمه کلمه war of nerves به فارسی war of nerves یعنی چه

war of nerves


جنگ اعصاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها