معنی و ترجمه کلمه war os attrition به فارسی war os attrition یعنی چه

war os attrition


قانون ـ فقه : جنگ فرسايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها