معنی و ترجمه کلمه war risk به فارسی war risk یعنی چه

war risk


بازرگانى : خطر جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها