معنی و ترجمه کلمه war به فارسی war یعنی چه

war


حرب ،رزم ،محاربه ،نزاع ،جنگ کردن ،دشمنى کردن ،کشمکش کردن
قانون ـ فقه : جنگ
علوم نظامى : نزاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها