معنی و ترجمه کلمه warble به فارسی warble یعنی چه

warble


سراييدن ،چهچهه زدن ،سرود،چهچه
علوم نظامى : وسيله تعيين اختلاف امواج صوتى دريافتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها