معنی و ترجمه کلمه warden به فارسی warden یعنی چه

warden


سرپرست ،ولى ،رئيس ،نگهبان ،قراول ،ناظر،بازرس
قانون ـ فقه : رئيس زندان
علوم نظامى : ناظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها