معنی و ترجمه کلمه wardrobe به فارسی wardrobe یعنی چه

wardrobe


جارختى ،صندوقخانه ،جا رختى ،قفسه ،اشکاف ،موجودى لباس
معمارى : گنجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها