معنی و ترجمه کلمه wardship به فارسی wardship یعنی چه

wardship


محجوريت ،حجر،سرپرستى ،اداره و يا مقام قيمومت
قانون ـ فقه : تحت سرپرستى يا نظارت بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها