معنی و ترجمه کلمه warfare economy به فارسی warfare economy یعنی چه

warfare economy


اقتصاد جنگى
بازرگانى : اقتصاد جنگ پرداز

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها