معنی و ترجمه کلمه warfare به فارسی warfare یعنی چه

warfare


ميدان جنگ ،رزم ،جنگاورى ،ستيز،جنگ ،نزاع ،زدو خورد،محاربه
علوم نظامى : ميدان رزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها