معنی و ترجمه کلمه warily به فارسی warily یعنی چه

warily


)wariness(از روى احتياط،محتاطانه ،احتياط کار،با احتياط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها