معنی و ترجمه کلمه warlike preparations به فارسی warlike preparations یعنی چه

warlike preparations


تدارکات جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها