معنی و ترجمه کلمه warm gas thruster به فارسی warm gas thruster یعنی چه

warm gas thruster


علوم هوايى : جت پيش راننده متشکل از گاز ذخيره شده با فشار زياد که قبل از بيرون رانده شدن از نازل گرم شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها