معنی و ترجمه کلمه warm link به فارسی warm link یعنی چه

warm link


کامپيوتر : پيوند گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها