معنی و ترجمه کلمه warm substeppic zone به فارسی warm substeppic zone یعنی چه

warm substeppic zone


زيست شناسى : نوار نيمه جلگه اى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها