معنی و ترجمه کلمه warm to one's work به فارسی warm to one's work یعنی چه

warm to one's work


در کارخود گرم شدن و هيجان پيدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها