معنی و ترجمه کلمه warning (yellow) به فارسی warning (yellow) یعنی چه

warning (yellow)


وضعيت زرد
علوم نظامى : وضعيت اعلام خطر زرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها