معنی و ترجمه کلمه warning system به فارسی warning system یعنی چه

warning system


سيستم الارم
علوم مهندسى : سيستم خبردهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها