معنی و ترجمه کلمه warp and woof به فارسی warp and woof یعنی چه

warp and woof


تار و پود،(مج ).پايه و اساس ،بنيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها