معنی و ترجمه کلمه warrant as arrest به فارسی warrant as arrest یعنی چه

warrant as arrest


حکم بازداشت
قانون ـ فقه : حکم توقيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها