معنی و ترجمه کلمه warranter به فارسی warranter یعنی چه

warranter


گواه ،شاهد،ضامن ،متعهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها