معنی و ترجمه کلمه warrantor به فارسی warrantor یعنی چه

warrantor


(حق ).متعهد،تعهد کننده ،ضامن ،کفيل
علوم مهندسى : متعهد
قانون ـ فقه : صادر کنندهwarrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها