معنی و ترجمه کلمه warranty به فارسی warranty یعنی چه

warranty


التزام ،ضامن ،گرو،وثيقه ،تعهد نامه ،ضمانت نامه ،تعهدنامه ،متعهد،تعهد کننده ،پابندان ،گارانتى ،ضمانت ،امر مورد تعهد يا تضمين ،تضمين ،تعهد
کامپيوتر : ضمانت
قانون ـ فقه : شرط غير مهم در قرارداد،التزام
بازرگانى : ضمانت ،اجاز ه
علوم نظامى : تعهد تعهد قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها