معنی و ترجمه کلمه was that intended? به فارسی was that intended? یعنی چه

was that intended?


ايا اين قصدى بود،ايا ان عمدى بود؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها