معنی و ترجمه کلمه wash your hands به فارسی wash your hands یعنی چه

wash your hands


دستهاى خود را بشوييد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها