معنی و ترجمه کلمه washed up به فارسی washed up یعنی چه

washed up


بکلى تحليل رفته ،محو شده ،دلسرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها