معنی و ترجمه کلمه wastage به فارسی wastage یعنی چه

wastage


تفريط کارى ،کاهش ،ضايعات ،تضييع ،اتلاف
علوم مهندسى : کاهش
شيمى : ضايعات
روانشناسى : ضايعات
بازرگانى : ضايعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها