معنی و ترجمه کلمه waste basket به فارسی waste basket یعنی چه

waste basket


سبد کاغذ بيکاره ،سبد،زنبيل ،مکثف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها