معنی و ترجمه کلمه waste heat به فارسی waste heat یعنی چه

waste heat


علوم مهندسى : گرماى تلف شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها