معنی و ترجمه کلمه waste material به فارسی waste material یعنی چه

waste material


معمارى : مصالح وازده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها