معنی و ترجمه کلمه waste of manor به فارسی waste of manor یعنی چه

waste of manor


قانون ـ فقه : اراضى کشت نشده اطراف ملک مورد اجاره يا تصرف که مستاجرين و متصرفين در ان حق علف چر دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها