معنی و ترجمه کلمه waste one's words به فارسی waste one's words یعنی چه

waste one's words


زبان خود را خسته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها