معنی و ترجمه کلمه waste به فارسی waste یعنی چه

waste


هدر،افت ،قراضه ،تضييع کردن ،تفريط،اشغال ،ضايع کردن ،صرف کردن ،زباله ،هرزدادن ،حرام کردن ،بيهوده تلف کردن ،نيازمند کردن ،بى نيرو و قوت کردن ،ازبين رفتن ،باطله ،زائد،اتلاف
علوم مهندسى : هرز
عمران : اشغال
معمارى : انبار قانون ـ فقه : موات ،تعدى و تفريط مستاجر يا متصرف در عين مستاجره يا مورد تصرف در مدت اجاره حاشيه جاده
زيست شناسى : پسماند
بازرگانى : بى مصرف ،اصراف کردن ،ضايع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها