معنی و ترجمه کلمه wastefully به فارسی wastefully یعنی چه

wastefully


مسرفانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها