معنی و ترجمه کلمه wastrel به فارسی wastrel یعنی چه

wastrel


ادم ولخرج ،متلف ،ادم بى معنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها