معنی و ترجمه کلمه watch dog به فارسی watch dog یعنی چه

watch dog


علوم نظامى : سگ نگهبان
علوم دريايى : ناو نگهبان ناوگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها