معنی و ترجمه کلمه watch fire به فارسی watch fire یعنی چه

watch fire


اتشى که پاسدار يا نگهبان روشن ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها