معنی و ترجمه کلمه watch guard به فارسی watch guard یعنی چه

watch guard


زنجير يا طنابى که براى نگهداشتن و پاييدن کسى بکار ميبرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها