معنی و ترجمه کلمه watchman به فارسی watchman یعنی چه

watchman


مواظب ،نگهبان ،پاسدار،مراقب
علوم مهندسى : مستحفظ
عمران : نگهبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها