معنی و ترجمه کلمه water bailiffs به فارسی water bailiffs یعنی چه

water bailiffs


مامور تفتيش کشتيها در بندر
قانون ـ فقه : مامور جلوگيرى از صيد غير مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها