معنی و ترجمه کلمه water dog به فارسی water dog یعنی چه

water dog


(ج.ش ).سگ ابى ،شناگر ماهر
ورزش : سگ تربيت شده براى اوردن مرغ ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها