معنی و ترجمه کلمه water fast به فارسی water fast یعنی چه

water fast


رنگ نرو( با اب)،غير قابل پاک شدن بوسيله اب ،پارچه شورنرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها